KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy Rodzice!Zgodnie z rozporządzeniem MEN informujemy, że kształcenie na odległość zostaje przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020r. Z wyżej wymienionych przyczyn Przedszkole będzie zamknięte. Zadania i zabawy z językiem angielskim http://pm52sosnowiec.pl/ksztalcenie-na-odleglosc/jezyk-angielski/ Pozostałe ciekawe propozycje zabaw podczas pobytu z dziećmi w […]

DYŻUR WAKACYJNY 2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH NA DYŻUR WAKACYJNY 2020r.   Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny w miesiącach lipiec i sierpień 2020r. będzie przedstawienie w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Przedszkola następujących dokumentów: Wypełniona deklaracja i oświadczenie rodziców (na stronie […]

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo! Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej, do której w procesie rekrutacyjnym dziecko zostało zakwalifikowane. Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, potwierdzanie woli […]

nasze przedszkole