Podziękowanie Pola Nadziei 2019

DZIĘKUJEMY DZIECIOM I RODZICOM
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W SOSNOWCU
ZA OKAZANE WSPARCIE FINANSOWE DLA
HOSPICJUM ŚW. TOMASZA AP. W SOSNOWCU
– W KWOCIE 318,93 ZŁ
KWESTA W RAMACH „ŻÓŁTYCH PÓL NADZIEI 2019”.