WAŻNA INFORMACJA!

Dnia 11 LISTOPADA 2020r. DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W SOSNOWCU ZWRÓCIŁ SIĘ Z WNIOSKIEM DO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SOSNOWCUO ZMIANĘ TRYBU NAUCZANIA ZE STACJONARNEGO NA ZDALNE W GRUPIE „BIEDRONKI” W ZWIĄZKU Z POZYTYWNYM WYNIKIEM COVID-19 U NAUCZYCIELA. […]

Więcej →