WAŻNA INFORMACJA!

Dnia 11 LISTOPADA 2020r.
DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W SOSNOWCU ZWRÓCIŁ SIĘ Z WNIOSKIEM DO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SOSNOWCU
O ZMIANĘ TRYBU NAUCZANIA ZE STACJONARNEGO NA ZDALNE W GRUPIE „BIEDRONKI”

W ZWIĄZKU Z POZYTYWNYM WYNIKIEM COVID-19 U NAUCZYCIELA.

Bardzo prosimy rodziców o pozostawienie dzieci z grupy „Biedronki” w domu.