PILNE! GRUPA „ŚWIERSZCZE”

W ZWIĄZKU Z POZYTYWNYM WYNIKIEM COVID-19 U JEDNEGO NAUCZYCIELA Z GRUPY „ŚWIERSZCZE”
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O NIEPRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA W DNIU 13.11.2020r. TJ. PIĄTEK

DO MOMENTU PODJĘCIA DECYZJI PRZEZ STACJĘ SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNĄ W SOSNOWCU.

INFORMACJE KOLEJNE BĘDĄ PRZEKAZANE NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ.