GRUPA „ŚWIERSZCZE” NAUCZANIE ZDALNE

DECYZJĄ SANEPIDU Z DNIA 13.11.2020
OD DNIA 13.11.2020r. DO 19.11.2020r.
GRUPA „ŚWIERSZCZE” 
PRZECHODZI NA NAUCZANIE ZDALNE
W ZWIĄZKU Z POZYTYWNYM WYNIKIEM COVID-19 U NAUCZYCIELA.

DZIECI PRZEBYWAJĄ NA KWARANTANNIE.

INFORMACJE KOLEJNE BĘDĄ PRZEKAZANE NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ.

Rodzicom pracującym z grupy „ŚWIERSZCZE” w związku z nauczaniem zdalnym dyrektor wystawi  zaświadczenie o zawieszeniu  zajęć w trybie stacjonarnym, które jest niezbędne do ubiegania się o opiekę rodzica nad dzieckiem.

Rodzic może zgłosić potrzebę  wystawienia zaświadczenia telefonicznie 32 2943384 lub na p52@sosnowiec.edu.pl