KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy Rodzice!


Zgodnie z rozporządzeniem MEN informujemy, że kształcenie na odległość zostaje przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020r.
Z wyżej wymienionych przyczyn Przedszkole będzie zamknięte.

Zadania i zabawy

z językiem angielskim


http://pm52sosnowiec.pl/ksztalcenie-na-odleglosc/jezyk-angielski/


Pozostałe ciekawe propozycje

zabaw podczas

pobytu z dziećmi w domu

Interesujące bajki on- line