OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

Obowiązująca stawka żywieniowa:

  śniadanie                    2,70 zł
  obiad                           4,50 zł
– podwieczorek             1,80 zł
RAZEM  :                       9,00 zł

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   135,26   51   186,26  
101   162   64   226  
102   144   39   183  
103   135   4   139  
104   18   8   26  
105   162   39   201  
106   406,61   118,87   525,48  
107   387,89   125,13   513,02  
108   189   0   189  
109   162   42   204  
110   162   80   242  
111   162   63   225  
112   162,21   42,09   204,3  
113   151,2   0   151,2  
114   297,3   76,08   373,38  
115   297,3   76,08   373,38  
            0  
            0  
118   90   32   122  
119   129,6   0   129,6  
120   162   55   217  
121   162   55   217  
122   162   65   227  
123   162   39   201  
124   115,2   0   115,2  
    4116,57   1074,25      
               
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   225   61   286  
201   144   39   183  
202   27   10   37  
203   153   58   211  
204   204   40   244  
205   63   21   84  
206   54   12   66  
207   162   39   201  
208   162   59   221  
209   80   22   102  
210   144   3   147  
            0  
212   153   43   196  
213   72   3   75  
214   54   7   61  
215   117   27   144  
216   168   57   225  
217   168   57   225  
218   162   29   191  
219   126   37   163  
220   144,12   59,04   203,16  
221   144   56   200  
222   126   41   167  
223   99   0   99  
224   144   31   175  
    3095,12   811,04      
               
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ      2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   108   0   108  
301   153   0   153  
302   153   0   153  
303   134,33   0   134,33  
        0   0  
305   144   0   144  
306   162   0   162  
307   124   0   124  
308   118,98   0   118,98  
309   324,19   0   324,19  
310   153   0   153  
311   135   0   135  
312   144,54   0   144,54  
313   162   0   162  
314   115,12   0   115,12  
315   161,83   0   161,83  
316   162   0   162  
317   153   0   153  
318   144   0   144  
319   351   0   351  
320   144   0   144  
321   117   0   117  
322   108   0   108  
323   153   0   153  
324   153   0   153  
    3777,99   0      
               
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ    2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   162   63   225  
401   126   45   171  
402   135   30   165  
403   153   52   205  
            0  
405   125,8   54,03   179,83  
406   153   29   182  
407   126   73   199  
408   162   37   199  
409   89,07   14   103,07  
410   0   0   0  
411   162   0   162  
412   162   58   220  
413   162   58   220  
414   162   58   220  
415   162   58   220  
416   0   0   0  
417   271,46   54,09   325,55  
418   153   47   200  
419   81   25   106  
420   108   0   108  
421   0   15   15  
422   167,4   2   169,4  
423   126   29   155  
424   45   4   49  
425   0   0   0  
    2993,73   805,12      
               
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   KWIECIEŃ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   63   18   81  
501   126   0   126  
502   0   0   0  
503   153   37   190  
504   153   0   153  
505   262   25,1   287,1  
506   117   0   117  
507   162   0   162  
508   108   38   146  
509   90   0   90  
510   144   0   144  
511   234   0   234  
512   54   0   54  
513   162   42   204  
514   72,13   0   72,13  
515   405,59   0   405,59  
516   135   0   135  
            0  
518   144   0   144  
519   162   57   219  
520   54,36   0   54,36  
521   144   38   182  
522   99   0   99  
523   162   0   162  
524   81   0   81  
525           0  
    3287,08   255,1      
               
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.