OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

Obowiązująca stawka żywieniowa:

  śniadanie                    2,70 zł
  obiad                           4,50 zł
– podwieczorek             1,80 zł
RAZEM  :                       9,00 zł

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   PAŹDZIERNIK   2020 r  
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   189,39   63   252,39  
101   198   62   260  
102   177   34   211  
103   108   3   111  
104   189   39   228  
105   189   43   232  
106   90,43   22   112,43  
107   135,43   41   176,43  
108   207   0   207  
109   144   29   173  
110   198   88   286  
111   117   33   150  
112   126,13   35   161,13  
113   158,4   0   158,4  
114   162,35   36   198,35  
115   180,35   38   218,35  
116   81,13   10   91,13  
117   198   63   261  
118   144   30   174  
119   158,4   1   159,4  
120   117   15   132  
121   117   15   132  
122   189   57   246  
123   131,4   2   133,4  
124           0  
    3705,41   759      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   PAŹDZIERNIK   2020 r  
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   144,17   47   191,17  
201   108   23   131  
202   144   31   175  
203   198   67   265  
204   189   43   232  
205   45   5   50  
206   171   34   205  
207   189   0   189  
208   198   67   265  
209   198   53   251  
210   180   33   213  
            0  
212   198   62   260  
213   126   32   158  
214   117   18   135  
215   171   35   206  
216   0   0   0  
217   45   0   45  
218   180   27   207  
219   144   38   182  
220   153   67   220  
221   189   0   189  
222   189   61,04   250,04  
223   198   48   246  
224   108,99   18   126,99  
    3583,16   809,04      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   PAŹDZIERNIK    2020 r  
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   198   0   198  
301   144   0   144  
302   162   0   162  
303   366,44   0   366,44  
304   153,03   0   153,03  
305   135   0   135  
306   189   0   189  
307   159,06   0   159,06  
308   160,98   0   160,98  
309   153,11   0   153,11  
310   198   0   198  
311   6   0   6  
312   187,29   0   187,29  
313   162   0   162  
314   165   0,1   165,1  
315   179,27   0   179,27  
316   126   0   126  
317   189   0   189  
318   135   0   135  
319   126   0   126  
320   116   0   116  
321   153   0   153  
322   144   0   144  
323   180,19   0   180,19  
324   180,09   0   180,09  
    4067,46   0,1      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   PAŹDZIERNIK    2020 r  
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   171   34   205  
401   90   13   103  
402   135   29   164  
403   141   0   141  
            0  
405   167,66   0   167,66  
406   191   22   213  
407   198   87   285  
408   189   0   189  
409   72   16   88  
410   158,4   0   158,4  
411   169,92   0   169,92  
412   135   31   166  
413   135   31   166  
414   135   31   166  
415   135   31   166  
416   198   6   204  
417   324   21   345  
418   123   9   132  
419   135   17   152  
420   99   0   99  
421   198   0   198  
422   136,8   1   137,8  
423   117   31   148  
424   54   7   61  
425           0  
    3607,78   417      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   PAŹDZIERNIK   2020 r  
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   90   5,11   95,11  
501   171   0   171  
502   0   0   0  
503   33   0   33  
504   141   0   141  
505   369,17   49,34   418,51  
506   108,02   0   108,02  
507   189,34   0   189,34  
508   135,24   30   165,24  
509   189   0   189  
510   162   0   162  
511   117   0   117  
512   126   0   126  
513   71,56   0   71,56  
514   188,26   0,24   188,5  
515   162,27   0   162,27  
516   174,96   0   174,96  
517   90,07   0   90,07  
518   153,09   0   153,09  
519   90   26   116  
520   153   0   153  
521   198   47   245  
522   171   0   171  
523   159   0   159  
524   129   0   129  
525           0  
    3570,98   157,69