OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

Obowiązująca stawka żywieniowa:

  śniadanie                    2,70 zł
  obiad                           4,50 zł
– podwieczorek             1,80 zł
RAZEM  :                       9,00 zł

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   STYCZEŃ  2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   333,3   100,09   433,39  
101   117   47   164  
102   81   28   109  
103   63   20   83  
104   0   0   0  
105   117   34   151  
106   360   131   491  
107   189,65   74,27   263,92  
108   171   0   171  
109   54   20   74  
110   144   79   223  
111   144   56   200  
112   126   41   167  
113   136,8   0   136,8  
114   225,64   56,14   281,78  
115   225,71   56,15   281,86  
            0  
117   99   40   139  
118   90   23   113  
119   43,2   0   43,2  
120   108   30   138  
121   63   20   83  
122   108   42   150  
123   135   36   171  
124           0  
    3134,3   933,65      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   STYCZEŃ  2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   27,35   13,38   40,73  
201   72   18   90  
202   0   0   0  
203   0   0   0  
204   13   0   13  
205   0   0   0  
206   153   0   153  
207   18,03   12,01   30,04  
208   126   53   179  
209   25   0   25  
210   63   2   65  
            0  
212   0   0   0  
213   99   19   118  
214   0   0   0  
215   0   0   0  
216   135   0   135  
217   135   50   185  
218   108   27   135  
219   18   13   31  
220   0   0   0  
221   0   0   0  
222   0   0   0  
223   0   0   0  
224   0   0   0  
    992,38   207,39      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   STYCZEŃ    2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   117   0   117  
301   63   0   63  
302   99   0   99  
303   300,32   0   300,32  
304   135,49   0   135,49  
305   36   0   36  
306   459   0   459  
307   146   0   146  
308   136,98   0   136,98  
309   63   0   63  
310   90   0   90  
311   18   0   18  
312   296,05   0   296,05  
313   108   0   108  
314   108   0   108  
315   406,61   0   406,61  
316   108   0   108  
317   90   0   90  
318   63   0   63  
319   81,2   0   81,2  
320   63   0   63  
321   90   0   90  
322   117   0   117  
323   126   0   126  
324   45,02   0   45,02  
    3365,67   0      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   STYCZEŃ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   108   38   146  
401   144   44   188  
402   63   20   83  
403   54   13   67  
            0  
405   0   0   0  
406   135,19   24,03   159,22  
407   27   19   46  
408   18,03   12   30,03  
409   0   2   2  
410   0   0   0  
411   108   0   108  
412   99   29   128  
413   99   29   128  
414   99   30   129  
415   99   29   128  
416   0   0   0  
417   81,09   22,1   103,19  
418   90   37   127  
419   18   15   33  
420   50,4   5   55,4  
421   126   26   152  
422   50,4   0   50,4  
423   0   0   0  
424   0   1   1  
425           0  
    1469,11   395,13      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   STYCZEŃ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   81   25   106  
501   90   0   90  
502   0   0   0  
503   117   33   150  
504   54   0   54  
505   245,41   11,15   256,56  
506   0   0   0  
507   48,32   0   48,32  
508   144   41   185  
509   18,07   0   18,07  
510   90   0   90  
511   18   0   18  
512   0   0   0  
513   135   17,58   152,58  
514   18,17   0   18,17  
515   199,28   0   199,28  
516   0   0   0  
            0  
518   27,12   0   27,12  
519   54   19   73  
520   0   0   0  
521   117   9   126  
522   90   0   90  
523   144   0   144  
524   54   0   54  
525           0  
    1744,37   155,73