REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej, do której w procesie rekrutacyjnym dziecko zostało zakwalifikowane.

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego pod adresem  

 

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/

 

i wybrać opcję potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu oraz możliwości elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, proszeni są o kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola należy dokonać w terminie od dnia 20.04.2020 r. od godz. 8.00 do dnia 24.04.2020 r. do godz. 17.00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 131 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Brak złożenia powyższego potwierdzenia drogą elektroniczną lub brak kontaktu telefonicznego z przedszkolem w celu potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 29.04.2020 r. o godz. 14.00.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

REKRUTACJA – ZMIANA TERMINÓW !

Informacja o REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DLA NOWYCH DZIECI
NIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W  SOSNOWCU

Informujemy, że od dnia 02.03.2020 od godz. 12:00
odbywać się będzie rekrutacja do
PRZEDSZKOLI MIEJSKICH na rok szkolny 2020/2021
zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 45 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA
z dnia 30 stycznia 2020 r.  poprzez system elektroniczny na stronie:


https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

Link do Zarządzenia:

http://bip.um.sosnowiec.pl/a,539394,zarzadzenie-nr-45-prezydenta-miasta-sosnowca-z-dnia-30-stycznia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-.html

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 l.p.   Czynności rekrutacyjne   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców 02.03.2020 r.
godz. 12.00 –
– 09.03.2020 r.
 godz. 16.00
01.06.2020 r.
godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
godz. 16.00
2. Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
od 02.03.2020 r.
godz. 12.00  –
 09.03.2020 r.
do godz. 17.00
01.06.2020 r.
godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
 godz. 17.00
3. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
13.03.2020 r.
godz. 14.00
12.06.2020 r.
godz. 14.00
4. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. od 13.03.2020 r. godz.14.00 – 19.03.2020 r. do godz. 17.00 12.06.2020 r.
 godz. 14.00 – 19.06.2020 r.
godz. 17.00
5. Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
25.03.2020 r.
 godz. 14.00
25.06.2020 r.
godz. 14.00

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

l.p.   Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02.03.2020 r. –
– 12.03.2020 r.
do godz. 15.00
01.06.2020r. –
– 05.06.2020 r. do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.03.2020 r.
do godz. 12.00
10.06.2020 r. do godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 23.03.2020 r.
do godz. 15.00
do 17.06.2020 r. godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.03.2020 r. godz. 12.00 19.06.2020 r. godz. 12.00

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas wyższych niż klasa I: publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

l.p.   Czynności rekrutacyjne   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   Termin w postępowaniu uzupełniającym  
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02.03.2020 r. –
– 27.03.2020 r.
do godz. 15.00
do 10.07.2020 r. do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy  26.06.2020 r.-
 – 30.06.2020 r. do godziny 15.00
Nie dotyczy
(kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku)
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.07.2020 r.
 o godz. 15.00
17.07. 2020 r. do godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 08.07. 2020 r.
do godziny 15.00
do 21.07.2020 r. do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09.07.2020 r.
 godz. 12.00
22.07.2020 r. godz. 12.00

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do klas VII dwujęzycznych  prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

l.p. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02.03.2020 r. –
– 12.03.2020 r. do godz. 15.00
do 10.07.2020 r.
godz. 15.00
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe  23.032020 r. – – 27.03. 2020 r. 13.07.2020 r. –
– 17.07.2020 r.
3. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII. 26.06.2020 r. –
30.06.2020 r. do godziny 15.00
Nie dotyczy (kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.07.2020 r.
 godz. 15.00
17.07.2020 r. do godz. 12.00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego do 08.07.2020 r. godziny 15.00 do 21.07.2020 r.
godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału 09.07.2020 r.
 godz. 12.00
22.07.2020 r. godz. 12.00