DYŻUR WAKACYJNY 2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi DYŻURU WAKACYJNEGO 2019:

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu  w miesiącu sierpień 2019r.  jest złożenie do Przedszkola
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania  przedszkolnego w czasie dyżuru wakacyjnego  lipiec/sierpień 2019” 
w terminie od 27.05.2019 r. do ostatniego dnia roboczego maja tj. 31.05.19 do godz. 12.00.
Dnia 30.05.2019r deklaracje można składać w godzinach pracy Przedszkola.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w Przedszkolu dyżurującym.
Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywieszona zostanie 03.06.19r o godz.12:00

OPŁATY I WYŻYWIENIE

Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka  w czasie dyżuru w Przedszkolu Miejskim Nr 52
w miesiącu sierpień 2019r. należy dokonać zgodnie ze złożona deklaracją.

Prosimy  o poprawne wpisywanie w tytule płatności danych dziecka  oraz rozpisanie płatności i  ich kwotę.

Imię i Nazwisko dziecka Nr Przedszkola……………………..                                             
Grupa …………………………..
Za wyżywienie ……zł
Za  pobyt………..zł .

Wpłat należy dokonać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

i okazać dowód wpłaty w pierwszym dniu zgłoszenia się dziecka na dyżur.

ORGANIZACJA DYŻURÓW WAKACYJNYCH

Rekrutacja na dyżur wakacyjny lipiec- sierpień 2019r przebiega wg następującego harmonogramu:

Przedszkola dyżurujące  przyjmują wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
od dnia  06.05.2019 r. do dnia  21.05. 2019 r.
Do 24 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.  

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie złożenie do dyrektora dyżurującego Przedszkola deklaracji w terminie od 27.05.2019 do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00

Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożonyWniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny„,

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz  z potwierdzeniem pieczątką Przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego Przedszkola:

  • w pierwszym dniu rekrutacji od godz. 7.00 do godz. 17.00,
  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 8:00 do 15:00,
  • w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

Załączniki do pobrania: