III miejsce dzieci z grupy „Zuchy” w XIII Edycji Quizu Bajkowego” w PM 55 w S-cu