Teatrzyk kukiełkowy z zajęciami interaktywnymi „Poznajemy grzyby jadalne i trujące”