100 – lecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę- zapalanie zniczy na grobach poległych żołnierzy