Czas odwiedzić bibliotekę- wyjście do Biblioteki Miejskiej nr 1 w S-cu