Czytanie książek przez rodziców w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”