Udział w ogólnopolskiej akcji MEN pt. „Szkoła Pamięta”