Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia na spektakl i spotkanie z Mikołajem 5.12.19