PRACOWNICY

DYREKTOR
mgr Renata Gruba

WICEDYREKTOR
mgr Magdalena Bilska

INTENDENT
Joanna Pasternak

POSZCZEGÓLNE GRUPY:

PSZCZÓŁKI
mgr Renata Gruba – nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Całka- nauczyciel dyplomowany
Gabriela Łuszczek- pomoc nauczyciela
Agnieszka Maroszek- woźna oddziałowa

MOTYLE
mgr Edyta Wylon – nauczyciel mianowany
Anna Bąk- nauczyciel mianowany
Beata Chrzan- woźna oddziałowa

BIEDRONKI
mgr Dorota Hałat – nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Socha- nauczyciel dyplomowany
Edyta Jura- woźna oddziałowa

MRÓWKI
mgr Aneta Klimowska- nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Tetela – nauczyciel mianowany
Anna Labe- woźna oddziałowa

ŚWIERSZCZE
mgr Magdalena Bilska- nauczyciel mianowany
Iwona Pałys- nauczyciel kontraktowy
Bożena Galewska- woźna oddziałowa

PERSONEL KUCHENNY
Katarzyna Matla- kucharz
Elżbieta Bazner- pomoc kucharza
Lidia Grad- pomoc kucharza

KONSERWATOR
Wiesław Florkiewicz