PRACOWNICY

DYREKTOR
mgr Renata Gruba

WICEDYREKTOR
mgr Grażyna Socha

INTENDENT
Joanna Pasternak

POSZCZEGÓLNE GRUPY:

PSZCZÓŁKI
mgr Renata Gruba – nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Całka- nauczyciel dyplomowany
Gabriela Łuszczek- pomoc nauczyciela
Bożena Galewska- woźna oddziałowa

MOTYLE
mgr Marta Dudziak – nauczyciel kontraktowy
mgr Aleksandra Tomel- nauczyciel stażysta
Agnieszka Maroszek- pomoc nauczyciela
Renata Ejzak- woźna oddziałowa

BIEDRONKI
mgr Marta Trajer – nauczyciel kontraktowy
mgr Grażyna Socha- nauczyciel dyplomowany
Beata Chrzan- woźna oddziałowa

MRÓWKI
mgr Aneta Klimowska- nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Stępień – nauczyciel kontraktowy
Beata Strzelecka- woźna oddziałowa

ŚWIERSZCZE
Iwona Pałys- nauczyciel stażysta
Anna Labe- woźna oddziałowa

GRUPA „0”
mgr Dorota Hałat- nauczyciel dyplomowany
mgr Edyta Wylon- nauczyciel kontraktowy
Bożena Szewczyk- pomoc nauczyciela

PERSONEL KUCHENNY
Katarzyna Matla- kucharz
Elżbieta Bazner- pomoc kucharza
Halina Koblowska- pomoc kucharza

KONSERWATOR
Wiesław Florkiewicz