OPŁATY


Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00
oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

Informujemy, że nastąpiła zmiana nr konta za opłaty.

Od dnia 01.01.2018r. wpłaty za żywienie
i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta: 

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem swojego dziecka u Pań dyżurujących na korytarzu.

Jednocześnie prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

OPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019:

Prosimy nie robić przelewów w ostatnim dniu miesiąca.
Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.
Przelewy robimy nie później niż w przedostatnim dniu roboczym miesiąca.

    PSZCZÓŁKI             MOTYLE        
                                 
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC   2019 r         PŁATNOŚĆ ZA M-C    CZERWIEC   2019 r    
                                 
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM       KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
                                 
100   102,05   30   132,05     200   48   14   62  
101   78   37   115     201   108   43   151  
102   36   4   40     202   60   18   78  
103   96   30   126     203   102   30   132  
104   102   36   138     204   108   33   141  
105   108   47   155     205   52,8   0   52,8  
106   72   21   93     206   108   36   144  
107   48,05   17,01   65,06     207   36,1   64   100,1  
108   78   23   101     208   36,02   12,01   48,03  
109   91,2   0   91,2     209   48   0   48  
110   33,6   0   33,6     210   60,01   24   84,01  
111   108   15,98   123,98     211   90   18   108  
112   108   31   139     212   96   16   112  
113   84   27   111     213   62,4   0   62,4  
114   102,01   37   139,01     214   66   28   94  
115   108   84   192     215   78   34   112  
116   108   40   148     216   108   37   145  
117   114   95   209                 0  
118   96   26   122     218   54   16   70  
119   86,4   3   89,4     219   90   24   114  
120   102   38   140     220   72   18   90  
121   84,04   0   84,04     221   102   36   138  
122   90   27,04   117,04     222   102   32   134  
123   102,06   64,03   166,09     223   60   12   72  
124   108   41   149     224   60   19   79  
    2245,41   774,06             1807,33   564,01      
                                 
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.     Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
Przelewy po terminie płatości robimy najpózniej do 25 CZERWCA   Przelewy po terminie płatości robimy najpózniej do 25 CZERWCA
    BIEDRONKI             MRÓWKI        
                                 
  PŁATNOŚĆ ZA M-C CZERWEC  2019 r         PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC   2019  r    
                                 
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM       KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
                                 
300   102   34   136     400   84   39   123  
301   96,05   12,01   108,06     401   102,03   64,01   166,04  
302   48   3   51     402   90   42   132  
303   72   9   81     403   78   24   102  
304   108,06   60,02   168,08     404   39   23   62  
305   96   37   133     405   108   32   140  
306   90,02   16,01   106,03     406   84   39   123  
307   90,03   16,01   106,04     407   81,6   19   100,6  
308   108,08   53,01   161,09     408   108   15   123  
309   102   16   118     409   76,8   2   78,8  
310   102   60   162     410   96   16   112  
311   78   33   111     411   112,61   67,86   180,47  
312   78   29   107     412   108   44   152  
313   0   0   0     413   108   48   156  
314   78,38   23   101,38     414   78   30   108  
315   78   47   125     415   108,03   36   144,03  
316   102   19   121     416   96   29   125  
317   108   10   118     417   102,03   59,02   161,05  
318   72   14   86     418   90   46   136  
319   108   14   122     419   108   61   169  
320   60   9   69     420   30   5   35  
321   96   43   139     421   72,01   23   95,01  
322   96,03   25,03   121,06     422   102   39   141  
323   66   12   78     423   78   37   115  
324   48   9   57     424   96   4   100  
    2082,65   603,09             2236,11   843,89      
                                 
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.     Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
Przelewy po terminie płatości robimy najpózniej do 25 CZERWCA   Przelewy po terminie płatości robimy najpózniej do 25 CZERWCA
0   ŚWIERSZCZE             ZUCHY        
                                 
  PŁATNOŚĆ ZA M-C    CZERWIEC   2019  r         PŁATNOŚĆ ZA M-C  CZERWIEC   2019  r    
                                 
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM       KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
                                 
500   54   38   92     600   54,5   0   54,5  
501   102   50   152     601   72,5   0   72,5  
502   60,5   0   60,5     602   102,5   0   102,5  
503   72,5   0   72,5     603   205,09   0   205,09  
504   108   36   144     604   84,5   0   84,5  
505   42,63   0   42,63     605   108,52   0   108,52  
506   114   60   174                    
507   90,13   78,09   168,22                    
508   96,5   0   96,5     608   90,5   0   90,5  
509   108   75   183     609   0   0   0  
510   0   0   0     610   108,51   0   108,51  
511   102   12   114     611   108,5   0   108,5  
512   108,5   0   108,5     612   301   0   301  
513   76,8   0   76,8     613   108,5   0   108,5  
514   54,02   21,01   75,03     614   114,5   0   114,5  
515   109,34   0   109,34     615   90,52   0   90,52  
516   102,5   0   102,5     616   108,5   0   108,5  
517   42   0   42     617   66,5   0   66,5  
518   36   0   36     618   102,5   0   102,5  
519   102,13   46,05   148,18     619   78,5   0   78,5  
520   108,59   0   108,59     620   42,5   0   42,5  
521   108,5   0   108,5     621   96,5   0   96,5  
522   78,5   0   78,5     622   102,5   0   102,5  
523   108,55   0   108,55     623   78,5   0   78,5  
524   102,48   0   102,48     624   108,5   0   108,5  
    2088,17   416,15             2334,14   0      
                                 
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.     Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
Przelewy po terminie płatości robimy najpózniej do 25 CZERWCA   Przelewy po terminie płatości robimy najpózniej do 25 CZERWCA