WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z Ramowym Rozkładem Dnia uprasza się rodziców
o przyprowadzanie dzieci do godz. 8:45
oraz odbieranie od godz. 12:30.
Nie przestrzeganie w/w godzin dezorganizuje pracę personelu przedszkola
w przygotowywaniu posiłków dla dzieci.
Przestrzeganie w/w godzin jest istotne dla bezpieczeństwa dzieci
oraz funkcjonowania przedszkola.

Kampania społeczna „MAMA TATA TABLET”

Zapraszamy do zapoznania się z kampanią społeczną pt. „MAMA TATA TABLET”
prowadzoną przez Fundację Dzieci Niczyje powstałą z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych,
jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać
media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.

FILM PROMUJĄCY:

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW:

Strona Główna

WYNIKI BADAŃ PT. „KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH PRZEZ MAŁE DZIECI W POLSCE”:

http://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/11/Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport_final.pdf

BROSZURA DLA RODZICÓW:

http://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/10/broszuraMTTnet.pdf