REKRUTACJA 2019

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W SOSNOWCU

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się od dnia 04 – 21.02.2019r.

Rodzice dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego Nr 52 pobierają
DEKLARACJE WOLI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 52 W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020,
które będą wydawane za potwierdzeniem odbioru i zwrotu u pań dyżurujących. Niedopełnienie obowiązku dostarczenia  w/w deklaracji oznacza wykreślenie dziecka i utratę miejsca. Sprawę proszę potraktować bardzo poważnie.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W SOSNOWCU

Rodziców. którzy będą po raz pierwszy zapisywać dziecko do przedszkola informujemy,iż rekrutacja do sosnowieckich przedszkoli
odbywa się poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego, zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28.01.2019r.
W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie pod adresem:


https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

Zapraszamy do zapoznania: