UŻYJ MOCY BEZ PRZEMOCY

Nasze Przedszkole bierze udział w kampanii społecznej pt. „UŻYJ MOCY BEZ PRZEMOCY”.

Od marca 2018r. ruszyła kampania społeczna pt. „Użyj mocy bez przemocy”, której organizatorem jest Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu i potrwa do 06.11.2018r .
Celem kampanii jest ukazanie zjawiska przemocy głównie wobec dzieci jako ważnego problemu społecznego oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania mające na celu zapobieganie przemocy. Kampania skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta.

W ramach kampanii w naszym mieście odbędą się następujące wydarzenia:

– pikniki „Podaruj dzieciom uśmiech”;  

I piknik 19.05.2018r ( park Sielicki)
II piknik 09.06.2018r ( park Sielecki)
III piknik 13.06.2018r (stadion Ludowy)
IV piknik 19.09.2018r ( Plac Stulecia)

-cykl szkoleń dla profesjonalistów, spotkania z rodzicami; spotkania z młodzieżą;
szkolenia  oraz  spotkania z rodzicami, młodzieżą będą się odbywały od 03/2018r do 10/2018r

– program futbolowa pedagogika;
treningi rozpoczęły  się od marca 2018r i potrwają do czerwca 2018r. Mecz finałowy
dzieci z przedstawicielami Urzędu Miejskiego/Policji/Sądu odbędzie się w dniu 13.06.2018r
na stadionie Ludowym  Sosnowiec

–   pokazowe rozprawy sądowe;
rozprawy sadowe będą odbywały się w miesiącu 10/2018r

–   „sportowcy przeciwko przemocy”;   w/w akcja będzie trwała od początku do końca kampanii społecznej

–   festiwal filmowy- przemoc widziana oczami młodzieży;

festiwal filmowy zostanie zrealizowany do końca roku szkolnego 2017/2018.

– realizacja projektu „Schronienie na lata to dom  mama tata”-patrol przyjazny dziecku

projekt realizowany jest od 01/2018r do 12/2018r

–   konferencję  pn.  „Dla dobra dziecka” , podsumowująca całą  kampanię „Użyj mocy bez przemocy”termin: 06.11.2018r Urząd Miejski Sosnowiec; od godz. 9.00 do 15.00

oraz
– „Bieg w szpilkach” w dniu 16.06.2018r
– Konkurs muzyczny na przełomie 09-10/2018
– konkurs plastyczny organizowany przez placówki oświatowe – już trwa
– Akcja  „Biały dzień”
– Akcja „Naklejka” 06/2018

Realizacja kampanii w naszym Przedszkolu: