WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z Ramowym Rozkładem Dnia uprasza się rodziców
o przyprowadzanie dzieci do godz. 8:45
oraz odbieranie od godz. 12:30.
Nie przestrzeganie w/w godzin dezorganizuje pracę personelu przedszkola
w przygotowywaniu posiłków dla dzieci.
Przestrzeganie w/w godzin jest istotne dla bezpieczeństwa dzieci
oraz funkcjonowania przedszkola.