Informacje na stronie MEN

W związku z czasowym zawieszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć dydaktycznych i wychowawczych w przedszkolach,  szkołach i placówkach oświatowych zobowiązujemy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl