Dyżur wakacyjny 2020

Drodzy Rodzice,
właściwa rekrutacja na dyżur wakacyjny rozpocznie się 8 czerwca. Od tego dnia będziecie Państwo mogli składać „Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym”. Termin wydawania rodzicom deklaracji przypadnie w okresie od 1 do 5 czerwca, aby od 8 czerwca Państwo mogli zawieźć ją do wybranej placówki.

Przypominamy również, że pierwszeństwo w zapewnieniu miejsca mają dzieci uczęszczające w tym roku szkolnym do Państwa placówki.

W terminie od 18 czerwca do dnia 25 czerwca do godz. 17.00 rodzice dzieci nieprzyjętych na dyżur, będą mogli złożyć karty do innych placówek, posiadających wolne miejsca.

W zależności od rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym, powyższe zasady i terminy mogą ulec zmianie, o czym będziemy Państwa niezwłocznie informować. Prosimy o regularne sprawdzanie strony internetowej.