INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH NA DYŻUR WAKACYJNY 2020r.

  1. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny w miesiącach lipiec i sierpień 2020r. będzie przedstawienie w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Przedszkola następujących dokumentów:
  • wypełniona deklaracja i oświadczenie rodziców (poniżej w załączniku)
  • dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru
    (żywienie + godziny)

Informujemy, że obowiązująca stawka żywieniowa na okres dyżuru wakacyjnego to 9,00zł:
–  śniadanie           2,70 zł
–  obiad                 4,50 zł
– podwieczorek     1,80 zł
Razem:                 9,00 zł