Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drogie dzieci!

Z ogromną radością powitamy naszych wychowanków w progach naszego przedszkola w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych wychowanków i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor przedszkola odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych dzieci, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach przedszkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie internetowej przedszkola i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku przedszkolnym czynnym w godzinach 6:00 – 17:00.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8:30.
Po tym czasie drzwi wejściowe będą zamykane, a pracownicy pełniący dyżur przejdą do innych obowiązków, m.in. do dezynfekcji szatni, stolików w salach i podania śniadania.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby dokumenty znajdujące poniżej pobrać i wypełnić i w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola dostarczyć. Osoby bez w/w dokumentów nie będą przyjęte do przedszkola. Prosimy o podpisanie dokumentów przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

Deklaracja korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym  2020/2021 oraz informacja będą wydawane od dnia 1.09.2020r. Prosimy o wypełnianie w/w dokumentów i oddawanie kolejnego dnia. Prosimy o podpisanie dokumentów przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

Informację w w/w dokumentach są zgodne z Wolą kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz ze złożonymi wnioskami o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 52 w Sosnowcu

Renata Gruba