Terminy przerw w pracy przedszkoli

Informujemy, że poniżej znajdują się Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe ustalenia w sprawie funkcjonowania przedszkoli w okresie wakacyjnym (ilość chętnych dzieci, liczba oddziałów itp.) będą odbywały się w późniejszym terminie.

Wszystkie informacje dotyczące w/w ustaleń będą pojawiać się na naszej stronie internetowej na bieżąco.