WOLA KONTYNUACJI DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA