OGŁOSZENIE DLA GRUPY „ŚWIERSZCZE” i „BIEDRONKI”

W dniu 28.04.2021r. tj. środa w godzinach 14:30- 17:00
zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów
dzieci 6-letnich po odbiór
„INFORMACJI O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA
NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ”.