Akcja informacyjno– edukacyjna „Wirusoochrona” w naszym Przedszkolu

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem.

Drodzy rodzice, pragniemy poinformować, że nasze przedszkole przystąpiło do akcji informacyjno-edukacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach pod nazwą „Wirusoochrona”. Podjęte działania edukacyjne w ramach w/w akcji miały na celu:

  • wzbogacenie wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,
  •  wykształcenie u dzieci postawy prozdrowotnej,
  •   nabycie określonych umiejętności,
  •   przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

W trakcie zajęć dydaktycznych w oparciu o różnorodne metody aktywizujące dzieci wykonywały prace plaastyczne, tworzyły wspólnie plakaty, śpiewały piosenki, rozwiązywały krzyżówki o tematyce prozdrowotnej. Poprzez oglądanie filmów edukacyjnych, czytanie bajek, rozwiązywanie quizów dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania oraz  nawykami dotyczącymi higieny osobistej. Akcja została przeprowadzona we wszystkich grupach wiekowych naszego Przedszkola i dostarczyła dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

„Światowy dzień mycia rąk” stał się wspaniałą okazją do podsumowania akcji. Dzieci uczestnicząc w wielu różnorodnych zabawach mogły uświadomić sobie jak ważne jest prawidłowe i częste mycie rąk w skutecznym zapobieganiu wielu chorobom.

Już każdy przedszkolak w naszym przedszkolu wie, że zawsze należy dbać o zdrowie własne oraz innych osób.