OSPA WIETRZNA

Drodzy rodzice!

Informujemy, że w naszym Przedszkolu w grupach „Motyle” oraz „Świerszcze” pojawiły się przypadki ospy wietrznej. Prosimy o baczną obserwacje dzieci i zapoznanie się z informacjami na temat choroby:

https://www.gov.pl/web/gis/ospa-wietrzna-i-polpasiec

Informujemy, że zgodnie z „Procedurą Postępowania w Przypadku Wystąpienia Choroby Zakaźnej w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w Sosnowcu” rodzice:

mają obowiązek niezwłocznie poinformować Przedszkole o chorobie  zakaźnej u dziecka oraz są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.