Realizacja akcji inforamacyjno- edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”

Drodzy rodzice!

Pragniemy poinformować, że nasze Przedszkole wzięło udział w akcji informacyjno – edukacyjnej zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, pt. „Wirusoochrona”. Partnerami niniejszej akcji byli m. in.: Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Celem akcji było wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

Akcję wyróżnia oznaczenie #lekcjaHigieny #Wirusoochrona