Ogłoszenie dla grupy „Świerszcze”, „Motyle” i „Mrówki”