Udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Kartka dla Seniora” przy współpracy z Fundacją Edukacji Domowej w Krakowie

Grupa „Świerszcze” wzięła udział w ogólnopolskiej akcji społecznej pt. „Kartka dla Seniora” zorganizowanej przez Fundację Edukacji Domowej w Krakowie.

Dzieci wykonały laurki z życzeniami, które zostały przekazane
do wybranych Domów Spokojnej Starości na terenie Krakowa.