Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2022/2023