Rozstrzgnięcie konkursu plastycznego pt. „Piękna nasza Polska Cała”