ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drogie dzieci!

Z ogromną radością powitamy naszych wychowanków w progach naszego przedszkola w dniu 1 września 2021 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych wychowanków i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor przedszkola odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych dzieci, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach przedszkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie internetowej przedszkola i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby dokumenty znajdujące poniżej pobrać i wypełnić i w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola dostarczyć. Osoby bez w/w dokumentów nie będą przyjęte do przedszkola.

Deklaracja korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym  2020/2021 oraz informacja będą wydawane od dnia 1.09.2021r. Prosimy o wypełnianie w/w dokumentów i oddawanie kolejnego dnia. Informację w w/w dokumentach są zgodne z Wolą kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz ze złożonymi wnioskami o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Renata Gruba