REKRUTACJA 2022/2023

Dokument:

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 40 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 24.01.2022 r. dotyczącego harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 oraz Uchwałą nr 808/LVIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu.