Podziękowanie za udział w akcji „Metropolitalna Wigilia dla samotnych”

Dziękujemy bardzo wszystkim przedszkolakom oraz rodzicom,
którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji charytatywnej
pt. „Metropolitalna Wigilia dla samotnych 2022r.”
zorganizowanej w naszym Przedszkolu przed Świętami Bożego Narodzenia.

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość

DZIĘKUJEMY !!!