WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Przedszkole jako instytucja dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych.

Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami dając dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. To przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim.

„SOSNOWIECKIE HOSPICJUM IM. ŚW. TOMASZA APOSTOŁA”

Już od wielu lat nasze przedszkole współpracuje z Hospicjum św. Tomasza Apostola w Sosnowcu. W ramach współpracy co roku na terenie naszej placówki organizujemy akcje charytatywne na rzecz podopiecznych Hospicjum a także na rzecz budowy stacjonarnego Hospicjum.

Nasze Przedszkole jest pomysłodawcą akcji charytatywnej pt. „Ciastko Nadziei”, która cyklicznie co roku odbywa się w naszej placówce. Tej akcji towarzyszy udział w Kampanii Społecznej pt. „Pola Nadziei”, której celem jest uwrażliwianie dzieci i dorosłych na potrzeby chorych, zachęcanie do wolontariatu i możliwość pomocy oraz szerzenie idei hospicyjnej.
Ponadto organizujemy i uczestniczymy w: „Sadzenie cebulek żonkili- tworzenie żonkilowego ogródka”, „Światełko nadziei – zbiórka zniczy”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Kartka Wielkanocna” oraz tworzenie podarunków dla podopiecznych oraz na akcje charytatywne.

hospicjumramka

Więcej informacji: http://www.hospicjum.sosnowiec.pl/

„SPRZĄTANIE ŚWIATA – „ODKRYWANY CZYSTA POLSKĘ”

Co roku nasze przedszkole bierze udział w akcji Sprzątanie Świata.
Celem akcji jest propagowanie wśród przedszkolaków postaw proekologicznych, a przede wszystkim uświadomienie dzieciom konieczności dbania o środowisko naturalne. Pamiętajmy, że poprzez proste i dostępne sposoby możemy zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Uczmy, więc dzieci prawidłowego postępowania z odpadami, a co najważniejsze tego by było ich jak najmniej.

sprzatanieramka

Więcej informacji: http://naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/

„ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE”

Ogólnopolska akcja zbiórki baterii pt. „Baterie zbierajmy i o środowisko dbajmy”, która ma na celu rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, kształtowanie ekoświadomości dzieci, podnoszenie ich ekologicznej kultury a także upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego.
<br>Ponadto priorytetem akcji jest zbiórka baterii do specjalnych pojemników dostarczonych do naszego przedszkola przez firmę Eko Harpoon-Recykling Sp. z o o., a odbiór i utylizacja baterii, w których zawarte są szkodliwe substancje chemiczne. <br>

Masz w domu zużyte baterie, nie wiesz co z nimi zrobić?
Przynieś do Przedszkola i wrzuć do specjalnie oznaczonego pojemnika, a na pewno pomożesz środowisku i sobie! Nasze przedszkole dotychczas zebrało 237 kg baterii.

baterieramka

Więcej informacji: http://www.pgrproeko.pl/

„GÓRA GROSZA”
Celem akcji jest pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle, ile może. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać. To ogromny kapitał społeczny. To wspólna praca nauczycieli, rodziców i przedszkolaków.
Priorytetem akcji jest uświadomienie naszym dzieciom, że jeden grosz to niby niewiele… ale już „góra” takich grosików jest wstanie pomóc wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zebrane pieniądze zostają przekazane do Towarzystwa „Nasz Dom”, który jest głównym organizatorem tej akcji.
Akcja jest prowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i Zawodowych Rodzin Zastępczych.

goragroszaramka

Więcej informacji: www.towarzystwonaszdom.pl

„PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA”
Cyklicznie w naszym przedszkolu odbywa się akcja „Pełna miska dla schroniska”.
Celem akcji jest zbiórka produktów na rzecz psów i kotów ze schroniska w Sosnowcu, a także uwrażliwienie na los bezdomnych zwierząt.

miskaramka

Więcej informacji: www.schronisko.sosnowiec.pl

„ZBIÓRKA NAKRĘTEK”
Nasz placówka od zawsze zbiera plastikowe nakrętki aby pomóc potrzebującym osobom. W tym roku zbieramy dla małej Wiktorii Kubik, która potrzebuje funduszy na przeszczep jelita cienkiego.

nakretkiramka

Więcej informacji: www.wiktoriakubik.pl

„ZBIÓRKA MAKULATURY”
Celem akcji „Zbierajmy makulaturę – chrońmy naturę” jest zbiórka makulatury, a także kształtowanie w najmłodszych zachowań proekologicznych. W ramach akcji nasze przedszkole współpracuje z firmą FIRST RECYKLING.
W roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole bierze udział w programie „Święto drzewa”.
Program objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska – zachęca do podjęcia rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe.

W ramach programu „Święto drzewa” Klubu Gaja nasza placówka bierze udział w akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.
Uczestnicząc w akcji, segregujemy odpady, chronimy środowisko, pomagamy ludziom i zwierzętom.

Za pieniądze z akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” Klub Gaja wykupuje konie, znajduje dla nich nowe miejsca, wspiera ich utrzymanie, leczenie, terapię i opiekę weterynaryjną oraz monitoruje sytuację wszystkich zwierząt oddanych do adopcji. Trafią one m.in. do szkół, fundacji i stowarzyszeń, które dzięki nim mogą prowadzić hipoterapię dla chorych dzieci oraz osób dorosłych.

makulaturaramka

Więcej informacji: http://www.klubgaja.pl/swieto-drzewa

„MARZYCIELSKA POCZTA”

Marzycielska Poczta to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci.
Nasze przedszkole chętnie pomaga potrzebującym dzieciom i uzyskało certyfikat „Marzycielskiej Poczty”.
Co roku przedszkolaki wraz z pracownikami przedszkola piszą i rysują listy dla chorych dzieci.

marzycielskaramka

Więcej informacji: https://marzycielskapoczta.pl/

„LISTY DO ZIEMI”
Na terenie naszej placówki przy współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA organizujemy akcję „Listy dla Ziemi”.
Celem akcji jest kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą oraz uświadomienie dzieciom, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka.
W ramach tej akcji przedszkolaki pracują nad rysunkami, na wykonanym z makulatury papierze. Dzieci, przez swoją twórczość namawiają dorosłych do działań proekologicznych.

listydoziemiramka

Więcej informacji: http://listydlaziemi.pl/

„KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOSNOWCU”

W ramach współpracy w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów, strażak – poznanie ich pracy.
Przeprowadzanie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników placówki oraz kontrola obiektu związana z bezpieczeństwem pożarowym.

„KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SOSNOWCU”

Nasza współprca to: organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola, poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta, prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt, współpraca w ramach kontroli pojazdów przed wyjazdami na wycieczki autokarowe.

„MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOSNOWCU”

Biblioteka znajduję się nieopodal naszego przedszkola dzięki czemu zarówno dzieci jak i pracownicy biblioteki często się gościmy. Zaczynając edukację czytelników od najmłodszych dążymy do tego, aby sięganie po książkę stało się nawykiem w dorosłym życiu każdego z nich. Współpraca z biblioteką w ramach rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych daję szereg możliwości:
– udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
– poznawanie biblioteki jako instytucji użyteczności publicznej (społecznej) – droga do biblioteki, lokalizacja biblioteki, zwiedzanie biblioteki, poznanie sposobów korzystania z biblioteki i zasad zachowania się w miejscu publicznym
-zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, motywowanie do aktywnego czytelnictwa
– zapoznanie z pracą bibliotekarki,
– poznawanie twórczości ulubionych poetów i pisarzy,
– poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych, poznawczych, oraz zawierających elementy humoru i fantazji,
– słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki w naszym przedszkolu
– udział w spotkaniach czytelniczych oraz zajęciach plastycznych w bibliotece,
– udział w „Międzynarodowym Dniu Książki”
– udział w konkursach organizowanych prze bibliotekę oraz promowanie konkursów organizowanych przez nasze przedszkole,
– organizowanie wystaw oraz prezentacja prac naszych przedszkolaków na terenie biblioteki.

„TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA IM. J. DORMANA W BĘDZINIE”

W ramach współpracy realizujemy: rozwijanie zainteresowań teatralnych dzieci, rozbudzanie wyobraźni dziecięcej; sprawianie radości z możliwości kontaktu ze sztuką, poznanie zasad właściwego zachowania się w teatrze – bycie widzem, Udział w lekcjach teatralnych – poznanie budynku  teatru i jego pomieszczeń; zapoznanie dzieci ze sceną teatralną, widownią, grą aktorską, rodzajami lalek teatralnych, zachęcenie do działań kreatywnych.

„ZAMEK SIELECKI W SOSNOWCU”

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w proponowanych formach kontaktu ze sztuką poprze udział w wystawach oraz warsztatach. Już sam budynek robi na dzieciach ogromne wrażenie – dziecko ma możliwość kontaktu z wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu. Poprzez udział wystawach i warsztatach uczy się wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych. Ma możliwość obcowania ze sztuką tj. z malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

„NADLEŚNICTWO SIEWIERZ”

W ramach współpracy cyklicznie organizujemy spotkania i prelekcje o charakterze proekologicznym z leśniczym w naszym przedszkolu aby nasze przedszkolaki dowiedziały się, na czym polega praca leśniczego, potrafiły rozpoznać i nazwać zwierzęta żyjące w środowisku leśnym, pamiętały, że las to dom zwierząt i należy go chronić, poznają również przyczyny i skutki niszczenia przyrody. Nadleśnictwo wyposażyło nasz ogród przedszkolny w budki dla ptaków. Organizujemy również wycieczki na łono natury o charakterze edukacyjnym i zdrowotnym. Korzystając z proponowanej oferty edukacyjnej związanej z pracą osób  w Nadleśnictwie mamy możliwość przejścia ścieżką edukacyjną; obejrzenie sali edukacyjnej ze zgromadzonymi informacjami, narzędziami i eksponatami z dziedziny leśnictwa; poznanie pięknego środowiska przyrodniczego jakim jest las i jego mieszkańcy oraz uczymy dzieci odpowiedzialności za ochronę i korzystanie z jego uroków oraz darów.

„SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W SOSNOWCU”

Kontakt ze szkoła podczas pobytu w przedszkolu daje możliwość poznania nowego miejsca i środowiska – kolejnego progu edukacji naszych wychowanków. Przedszkolaki mają możliwość zwiedzić szkolę, uczestniczyć w zajęciach i uroczystościach szkolnych, przedstawieniach. Natomiast absolwenci naszego przedszkola biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych w naszym przedszkolu: mini olimpiada matematycznej i językowa, współudział w zawodach sportowych, udział w konkursach  organizowanych przez nasza placówkę.

„PLACÓWKI OŚWIATOWE (SZKOŁY, PRZEDSZKOLA)”

Nasza współpraca to udział wychowanków  w organizowanych przeglądach piosenki, teatrzyków oraz umiejętności recytatorskich; korzystanie z ofert w ramach konkursów plastycznych,; zapoznanie dzieci ze szkołą –  ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego.

 

Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym realizujemy z pasją swoje zamierzenia wychowując twórczych, radosnych i kreatywnych absolwentów. Staramy się o to, aby każde dziecko odnalazło się w nowym dla siebie środowisku, wspomagamy je w indywidualnym rozwoju, wspieramy jego aktywność twórczą.