ROK SZKOLNY 2022 2023

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców
w roku szkolnym 2022/2023

Z ogromną radością witamy naszych wychowanków w progach naszego Przedszkola
w dniu 1 września 2022 r.

Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne będą prowadzone w budynku przedszkolnym czynnym w godzinach 6:00 – 17:00.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci
do przedszkola do godziny 8:45.

Prosimy o odbieranie dzieci od godz. 12:30.

W godz. 12:30- 14:00 dzieci z grupy „Pszczółki” rozpoczynają „leżakowanie” od dnia 5.09.2022r.

Odbiór dzieci od godz. 14:00.

Posiłki odbywają się według ustalonych godzin:

Śniadanie 9:00          Obiad 12:00        Podwieczorek 14:00

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby dokumenty znajdujące poniżej pobrać ze strony internetowej Przedszkola (www.pm52sosnowiec.pl) wypełnić i w dniu przyprowadzenia dziecka do Przedszkola dostarczyć.

  • Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące pomiaru temperatury ciała oraz przestrzegania reżimu sanitarnego w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w Sosnowcu

Oświadczenie

  • Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki

upoważnienie do odbioru

  • Załącznik do upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola (dla każdej osoby upoważnionej osobny egzemplarz)

Załącznik do upoważnienia odbioru dziecka w przedszkolu

  • Deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia religii

deklaracja na religie

 

W pierwszych dniach uczęszczania dziecka do Przedszkola prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego
oraz ubrania na zmianę.

Deklaracja korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacja będą wydawane w dniu 5.09.2022r. na zebraniu organizacyjnym. Prosimy o wypełnianie w/w dokumentów i oddawanie kolejnego dnia. Informację w w/w dokumentach są zgodne z Wolą kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz ze złożonymi Wnioskami o przyjęcie dziecka do Przedszkola.

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 52 w Sosnowcu

Renata Gruba

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

 

Zapraszamy Radę Rodziców na zebranie,
które odbędzie się dnia 12.09.2022r. o godz. 15:30.

Zapraszamy.