PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

„AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

Akademia Zdrowego Przedszkolaka to ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny, którego nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia.

Partnerami popierającymi działania programu są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Matki i Dziecka, SGGW, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Agencja Rynku Rolnego, Straż Pożarna, WOPR, Miasto Stołeczne Warszawa i wiele innych.

Nasze przedszkole posiada wiele Certyfikatów AZP.

Więcej informacji: https://zdrowyprzedszkolak.pl/

„DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”

Ogólnopolski i To projekt współfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat. Cele bezpośrednie Projektu to: poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.
Patronat Honorowy nad Projektem „Dzieciństwo bez próchnicy” objęli Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Pierre Fauchard Academy.

Więcej informacji: http://www.zebymalegodziecka.pl/

„DZIECIAKI MLECZAKI”

Ogólnopolski program pt. „Dzieciaki Mleczaki”, który powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Celem programu jest:

  • Wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.
  • Wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.

Więcej informacji: https://zdrowyprzedszkolakWięcej informacji: http://dzieciakimleczaki.pl/

„AKADEMIA AQUAFRESH”

To Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków. Nasze Przedszkole po raz czwarty przystąpiło do programu, którego celem jest budowanie i utrwalanie wśród dzieci nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

Więcej informaWięcej informacji: http://www.akademia-aquafresh.pl/

„BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE”

Ogólnopolski program edukacyjno- wychowawczy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Program zawiera treści z nowej podstawy programowej a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.

Pomimo, że obejmuje obowiązującą podstawę programową jest programem nowatorskim, kompleksowo traktującym problematykę bezpieczeństwa w przedszkolu.

Więcej informacji: http://www.bezpieczneprzedszkole.com/

„KRAINA ŚWIETLIKÓW”

Program Kraina Świetlików to innowacyjny projekt profilaktyczny i edukacyjny, jest on realizowany przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia, od 2012r. jest wpisany na listę europejskich dobrych praktyk rekomendowanych przez European Forum for Urban Security (Francja).

Kraina Świetlików jest adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym. Podstawowym zadaniem programu jest edukacja emocjonalna – dziecko pogłębia swoja świadomość emocji. Czyli mówiąc wprost – uczy się czym są emocje, uczy się je rozpoznawać, nazywać i wyrażać w sposób społecznie akceptowalny.

W 2013r. Kraina Świetlików została wybrana przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najlepszym programem profilaktycznym w Polsce. W roku 2014r.

Nasze przedszkole uzyskało Certyfikat „Krainy Świetlików”.

Więcej informacji: http://swietliki.moc-wsparcia.pl/

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej dla dzieci 5-6- letnich.

Głównymi celami programu są: wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Więcej informacji:  http://psse.katowice.r-h.pl/przedszkolny-program-profilaktyki-antynikotynowej-czyste-powietrze-wokol-nas,d40.html

 

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

Program na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.
Patronem kampanii społecznej jest Ministerstwo Kultury i Dziecictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

Więcej informacji: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

SZKOLNE PRZYGODY GANGU SWOJAKÓW

Zamiast wspólnych zabaw z rówieśnikami  na świeżym powietrzu w ostatnich miesiącach główną rolę odegrał komputer, tablet z ulubionymi grami. I choć nikomu nie podoba się widok dziecka spędzającego większość czasu przed monitorem, stał się on codziennością. Po ostatnich doświadczeniach nauki zdalnej i izolacji od rówieśników szczególnie ważne jest, aby zachęcać dzieci do aktywnego czasu na świeżym powietrzu.

Celem programu  „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” jest przede wszystkim ukazanie dzieciom piękna polskiej przyrody oraz zachęcenie ich do oderwania wzroku od ekranu i zainteresowania się naturą. Edukacja ekologiczna dzieci, jak żyć blisko natury i w zgodzie z nią jest niezwykle ważna. Dlatego poznanie przez najmłodszych piękna Polskiej natury oraz gatunków zwierząt, które należy szczególnie chronić, jest niezwykle istotne.