PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE


„AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

Akademia Zdrowego Przedszkolaka to ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny, którego nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia.

Partnerami popierającymi działania programu są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Matki i Dziecka, SGGW, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Agencja Rynku Rolnego, Straż Pożarna, WOPR, Miasto Stołeczne Warszawa i wiele innych.

Nasze przedszkole posiada wiele Certyfikatów AZP.

Więcej informacji: https://zdrowyprzedszkolak.pl/„DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”


Ogólnopolski i To projekt współfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat. Cele bezpośrednie Projektu to: poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.
Patronat Honorowy nad Projektem „Dzieciństwo bez próchnicy” objęli Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Pierre Fauchard Academy.

Więcej informacji: http://www.zebymalegodziecka.pl/„DZIECIAKI MLECZAKI”

Ogólnopolski program pt. „Dzieciaki Mleczaki”, który powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Celem programu jest:

  • Wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.
  • Wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.

Więcej informacji: https://zdrowyprzedszkolakWięcej informacji: http://dzieciakimleczaki.pl/„AKADEMIA AQUAFRESH”


To Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków. Nasze Przedszkole po raz czwarty przystąpiło do programu, którego celem jest budowanie i utrwalanie wśród dzieci nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

Więcej informaWięcej informacji: http://www.akademia-aquafresh.pl/„BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE”

Ogólnopolski program edukacyjno- wychowawczy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Program zawiera treści z nowej podstawy programowej a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.

Pomimo, że obejmuje obowiązującą podstawę programową jest programem nowatorskim, kompleksowo traktującym problematykę bezpieczeństwa w przedszkolu.

Więcej informacji: http://www.bezpieczneprzedszkole.com/„KRAINA ŚWIETLIKÓW”

Program Kraina Świetlików to innowacyjny projekt profilaktyczny i edukacyjny, jest on realizowany przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia, od 2012r. jest wpisany na listę europejskich dobrych praktyk rekomendowanych przez European Forum for Urban Security (Francja).

Kraina Świetlików jest adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym. Podstawowym zadaniem programu jest edukacja emocjonalna – dziecko pogłębia swoja świadomość emocji. Czyli mówiąc wprost – uczy się czym są emocje, uczy się je rozpoznawać, nazywać i wyrażać w sposób społecznie akceptowalny.

W 2013r. Kraina Świetlików została wybrana przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najlepszym programem profilaktycznym w Polsce. W roku 2014r.

Nasze przedszkole uzyskało Certyfikat „Krainy Świetlików”.

Więcej informacji: http://swietliki.moc-wsparcia.pl/„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej dla dzieci 5-6- letnich.

Głównymi celami programu są: wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Więcej informacji:  http://psse.katowice.r-h.pl/przedszkolny-program-profilaktyki-antynikotynowej-czyste-powietrze-wokol-nas,d40.html„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

Program na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.
Patronem kampanii społecznej jest Ministerstwo Kultury i Dziecictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

Więcej informacji: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/