Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 52 w okresie pandemii COVID-19