PRACOWNICY

DYREKTOR
mgr Renata Gruba

WICEDYREKTOR
mgr Magdalena Bilska

INTENDENT
Joanna Pasternak

POSZCZEGÓLNE GRUPY:

PSZCZÓŁKI
mgr Renata Gruba – nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Tetela- nauczyciel mianowany
Dagmara Deja- Głowacka- pomoc nauczyciela
Marta Rynczuk- woźna

MOTYLE
mgr Dorota Hałat- nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Klimowska- nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Wolska- woźna

BIEDRONKI
mgr Grażyna Socha- nauczyciel dyplomowany
mgr Paula Wójcik – nauczyciel początkujący
Bożena Galewska- woźna

MRÓWKI
lic. Anna Bąk- nauczyciel mianowany
mgr Paulina Latos – nauczyciel początkujący
Agnieszka Maroszek- woźna

ŚWIERSZCZE
mgr Magdalena Bilska- nauczyciel dyplomowany
mgr Iwona Pałys- nauczyciel mianowany
Anna Labe- woźna oddziałowa

SPECJALIŚCI
mgr Anna Szmal- Lis- logopeda
mgr Milena Gala- psycholog
mgr Sabina Perczak- pedagog specjalny
mgr Dorota Sękowska- tyflopedagog

RELIGIA
mgr Paweł Szlezinger

PERSONEL KUCHENNY
Elżbieta Antosik- kucharz
Patrycja Łuczkiewicz- pomoc kucharza
Lidia Grad- pomoc kucharza

KONSERWATOR
Wiesław Florkiewicz