OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

Obowiązująca stawka żywieniowa:

  śniadanie                    2,70 zł
  obiad                           4,50 zł
– podwieczorek             1,80 zł
RAZEM  :                       9,00 zł

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

 

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   SIERPIEŃ  2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   0   0   0  
101   0   0   0  
102   0   0   0  
103   0   0   0  
104   0   0   0  
105   0   22   22  
106   0   70,36   70,36  
107   182,26   68,48   250,74  
108   0   0   0  
109   0   0   0  
110   0   64   64  
111   0   0   0  
112   0   35   35  
113   0   0   0  
114   0   44,51   44,51  
115   0   44,51   44,51  
            0  
            0  
118   0   0   0  
119   0   54   54  
120   0   28,06   28,06  
121   0   29,06   29,06  
122   0   64   64  
123   0   12   12  
124   0   0   0  
125   0   22   22  
    182,26   557,98      

 

    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   SIERPIEŃ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   0   20,08   20,08  
201   0   0   0  
202   0   0   0  
203   0   0   0  
204   0,41   38   38,41  
205   0   0   0  
206   0   4,02   4,02  
207   0   14,03   14,03  
208   0   0   0  
209   0   12   12  
210   0   0   0  
            0  
212   0   0   0  
213   0   0   0  
214   0   0   0  
215   0   0   0  
216   0   2   2  
217   0   2   2  
218   0   20   20  
219   0   0   0  
220   0   68   68  
221   0   50,14   50,14  
222   0   13   13  
223   0   0   0  
224   0   0   0  
            0  
    0,41   243,27      

 

    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   SIERPIEŃ     2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   0   0   0  
301   0   0   0  
302   0   0   0  
303   0   0   0  
304   0   0   0  
305   0   0   0  
306   0   0   0  
307   0   0   0  
308   0   0   0  
309   0   0   0  
310   0   0   0  
311   0   0   0  
312   0   0   0  
313   0   0   0  
314   0   0   0  
315   0   0   0  
316   0   0   0  
317   0   0   0  
318   0   0   0  
319   0   0   0  
320   0   0   0  
321   0   0   0  
322   0   0   0  
323   0   0   0  
324   0   0   0  
    0   0      

 

    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   SIERPIEŃ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   0   60   60  
401   0   0   0  
402   0   0   0  
403   0   0   0  
            0  
405   0   53,14   53,14  
406   0   0   0  
407   0   46   46  
408   0   14,03   14,03  
409   0   12   12  
410   0   0   0  
411   0   0   0  
412   0   0   0  
413   0   0   0  
414   0   0   0  
415   0   0   0  
416   0   0   0  
417   0   13   13  
418   0   0   0  
419   0   0   0  
420   0   0   0  
421   0   45   45  
422   0   19   19  
423   0   0   0  
424   0   1   1  
425   0       0  
    0   263,17      

 

    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   SIERPIEŃ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   0   19,04   19,04  
501 0 0   0   0  
502 0 0   0   0  
503   0   20   20  
504 0 0   0   0  
505   82   27,1   109,1  
506 0 0   0   0  
507 0 0   0   0  
508   0   45   45  
509 0 0   0   0  
510 0 0   0   0  
511 0 0   0   0  
512 0 0   0   0  
513   0   26   26  
514 0 27   0   27  
515 0 29,32   0   29,32  
516 0 0   0   0  
            0  
518 0 0   0   0  
519   0   35   35  
520 0 0   0   0  
521   0   31   31  
522 0 0   0   0  
523 0 0   0   0  
524 0 0   0   0  
525           0  
    138,32   203,14      

 

    ZUCHY        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C  MARZEC  2020  r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
600           0  
601           0  
602           0  
603           0  
604           0  
605           0  
            0  
            0  
608           0  
609           0  
610           0  
611           0  
612           0  
613           0  
614           0  
615           0  
616           0  
617           0  
618           0  
619           0  
620           0  
621           0  
622           0  
623           0  
624           0  
    0   0