OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

Obowiązująca stawka żywieniowa:

  śniadanie                    2,70 zł
  obiad                           4,50 zł
– podwieczorek             1,80 zł
RAZEM  :                       9,00 zł

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   MAJ  2021 r      
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   81,1   23,13   104,23  
101   81   32   113  
102   108   26   134  
103   0   0   0  
104   81   21   102  
105   72   18   90  
106   191,74   28,58   220,32  
107   378,89   0,48   379,37  
108   180   0   180  
109   81   18   99  
110   81   43   124  
111   81   28   109  
112   72,11   22,03   94,14  
113   144   0   144  
114   126,8   41,35   168,15  
115   126,8   41,35   168,15  
            0  
            0  
118   81   27   108  
119   86,4   0   86,4  
120   81,07   34,02   115,09  
121   81,07   34,02   115,09  
122   81   31   112  
123   81   14   95  
124   64,8   1   65,8  
    2442,78   483,96      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   MAJ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   72,15   24,11   96,26  
201   63   16   79  
202   81   21   102  
203   72   36   108  
204   152   20   172  
205   0   0   0  
206   63   11   74  
207   72   18   90  
208   81   27   108  
209   89   25   114  
210   72   17   89  
            0  
212   81   26   107  
213   81   18   99  
214   63   4   67  
215   81   20   101  
216   117   26   143  
217   117   26   143  
218   81   18   99  
219   72,03   23,01   95,04  
220   81   37   118  
221   63   26   89  
222   0   0   0  
223   36   11   47  
224   81   21   102  
    1771,18   471,12      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   MAJ      2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   54   0   54  
301   81   0   81  
302   72   0   72  
303   125,33   0   125,33  
        0   0  
305   27   0   27  
306   99,07   0   99,07  
307   71   0   71  
308   67,98   0   67,98  
309   369,19   0   369,19  
310   81   0   81  
311   54   0   54  
312   81,12   0   81,12  
313   81   0   81  
314   72,2   0   72,2  
315   242,83   0   242,83  
316   81   0   81  
317   54   0   54  
318   54   0   54  
319   72,96   0   72,96  
320   81   0   81  
321   81   0   81  
322   0   0   0  
323   36   0   36  
324   81,27   0   81,27  
    2119,95   0      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   MAJ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   81   31   112  
401   36   9   45  
402   0   0   0  
403   72   24   96  
            0  
405   63,19   28   91,19  
406   63   12   75  
407   72   41   113  
408   54   14   68  
409   36   4   40  
410   0   0   0  
411   72   0   72  
412   0   0   0  
413   0   0   0  
414   0   0   0  
415   0   0   0  
416   0   0   0  
417   63,38   12,17   75,55  
418   81   22   103  
419   45   14   59  
420   57,6   0   57,6  
421   63   18   81  
422   63   11   74  
423   36   8   44  
424   72   9   81  
425           0  
    1030,17   257,17      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   MAJ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   135   39   174  
501   63   0   63  
502   0   0   0  
503   72   18   90  
504   72   0   72  
505   262   27,1   289,1  
506   108   0   108  
507   27,07   0   27,07  
508   81   30   111  
509   45,16   0   45,16  
510   72   0   72  
511   81,25   0   81,25  
512   81   0   81  
513   243   59   302  
514   135,13   0   135,13  
515   0   0   0  
516   9   0   9  
            0  
518   180   0   180  
519   72   16   88  
520   63   0   63  
521   81   17   98  
522   81   0   81  
523   162   0   162  
524   72   0   72  
525           0  
    2197,61   206,1