OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

 

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od dnia 1.09.2022r. wynosi 11,00 zł:

  • śniadanie – 3,30 zł
  • obiad – 5,50 zł
  • podwieczorek – 2,20 zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

    PSZCZÓŁKI          
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C STYCZEŃ 2023 r            
               
KODY   ŻYWIENIE   POBYT   RAZEM  
               
100   110   23   133  
101   77   21   98  
            0  
103   22   2   24  
            0  
105   11   0   11  
106   198   41   239  
            0  
            0  
109   176   44   220  
            0  
111   22   4   26  
112   66   9   75  
113   22,24   0   22,24  
114   44   11   55  
115   55   27   82  
116   154   40   194  
117   77   0   77  
118   55   12   67  
119   77,13   19,03   96,16  
120   121   32   153  
121   132   26   158  
122   0   0   0  
123   154   45   199  
124   110   13   123  
125   11   2   13  
126   22   4   26  
127   184,8   0   184,8  
    1901,17   375,03      
    MOTYLE          
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C STYCZEŃ 2023 r            
               
KODY   ŻYWIENIE   POBYT   RAZEM  
               
200   22   4   26  
201   121   35   156  
202   66,1   1   67,1  
203   0   0   0  
204   77,08   14,02   91,1  
205   99   18   117  
206   121   31   152  
207   11,03   2   13,03  
208   10   2   12  
            0  
210   33   5   38  
211   132   33   165  
212   110   13   123  
213   88   1   89  
214   11   0   11  
215   0   0   0  
216   66   10   76  
217   66   24   90  
            0  
219   88   11   99  
220   44   11   55  
221   77   10   87  
222   353,07   27   380,07  
223   132   13   145  
224   44   0   44  
225   132   24   156  
226   22   1   23  
227   44   12   56  
    1969,28   302,02      
    BIEDRONKI          
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C STYCZEŃ 2023r            
               
KODY   ŻYWIENIE   POBYT   RAZEM  
               
300   132   46   178  
301   70,4   1   71,4  
302   33,28   5,04   38,32  
303   154,39   41,12   195,51  
304   132   13   145  
305   77   0   77  
306   121   17   138  
307   44,47   5,09   49,56  
308   66,1   12,02   78,12  
309   88   17   105  
310   22,16   0   22,16  
311   77   9   86  
312   121   20   141  
313   55   8   63  
314   88   18   106  
315   55   0   55  
316   0   0   0  
317   66,1   18,02   84,12  
318   33   4,17   37,17  
319   44   11   55  
320   110   0   110  
321   143   27   170  
322   184,96   0,01   184,97  
323   66   16   82  
324   268,49   46,01   314,5  
325           0  
    2252,35   334,48      
    MRÓWKI          
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C STYCZEŃ 2023 r            
               
KODY   ŻYWIENIE   POBYT   RAZEM  
               
400   165   39   204  
401   123,78   0   123,78  
402   143   0   143  
403   121   17   138  
404   176   0   176  
405   96,91   0   96,91  
            0  
            0  
408   55   0   55  
409   154   0   154  
410   79,2   0   79,2  
411   132   26   158  
412   198   70   268  
413   55   0   55  
414   187   64   251  
            0  
416   132   0   132  
417   77,13   21,03   98,16  
418   99   0   99  
419   110   0   110  
420   143   0   143  
421   88   18   106  
422   132,08   0   132,08  
423   121   0   121  
424   22   0   22  
425   44   7   51  
426   99   0   99  
427   55   15   70  
    2808,1   277,03      
    ŚWIERSZCZE          
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C STYCZEŃ 2023 r            
               
KODY   ŻYWIENIE   POBYT   RAZEM  
               
500   165   0   165  
501   22   3   25  
502   77   20   97  
503   33   8   41  
504   307,31   20,02   327,33  
505   209,52   75,19   284,71  
506   132,1   38,03   170,13  
507   99   0   99  
508   33,04   0   33,04  
509   212,8   0   212,8  
            0  
511   485,52   0   485,52  
512   209   46   255  
513   77   0   77  
514   77   0   77  
515   66   0   66  
516   77   0   77  
517   0   0   0  
518   132,58   27,12   159,7  
519   143,58   28,12   171,7  
520   121   30   151  
521   121   27   148  
522   154,18   0   154,18  
523   88   26   114  
524   66   14   80  
525   110,08   0   110,08  
    3218,71   362,48