OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

Obowiązująca stawka żywieniowa:

  śniadanie                    2,70 zł
  obiad                           4,50 zł
– podwieczorek             1,80 zł
RAZEM  :                       9,00 zł

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

1

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ  2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   198   0   198  
101   198   0   198  
102   198   0   198  
103   198   0   198  
            0  
105   43,2   0   43,2  
106   198   0   198  
107   153   22   175  
108   198   0   198  
109   198   0   198  
110   198   0   198  
111   198   0   198  
112   198   0   198  
            0  
114   198   0   198  
115   198   0   198  
116   198   0   198  
            0  
            0  
119   198   0   198  
120   198   0   198  
121   198   0   198  
122   198   0   198  
123   198   0   198  
124   171   0   171  
125   171   0   171  
    4102,2   22      
               
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
Dzieci mają nadane nowe kody na rok szkolny 2021/2022  
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C  WRZESIEŃ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   198   0   198  
201   128,43   0   128,43  
202   153   0   153  
203   198   0   198  
204   171   64   235  
205   108   22   130  
206   198   0   198  
            0  
208   158,4   0   158,4  
            0  
210   158,4   0   158,4  
211   198   0   198  
212   198   0   198  
            0  
214   162   64   226  
215   198   0   198  
216   198   0   198  
217   198   0   198  
218   158,4   0   158,4  
219   198   0   198  
220   63   12   75  
221   198   0   198  
222   198   0   198  
223   198   0   198  
224   198   0   198  
    3834,63   162      
               
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
Dzieci mają nadane nowe kody na rok szkolny 2021/2022  
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ     2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   81,36   0,2   81,56  
            0  
302   162   0   162  
303   95   0   95  
304   162   0   162  
305   198,41   38   236,41  
306   27   0   27  
307   171,46   53,14   224,6  
308   63,17   4,02   67,19  
309   90,16   14,03   104,19  
310   108   0   108  
311   126   0   126  
312   126   0   126  
313   108   0   108  
314   171   0   171  
315   81   2   83  
316   81   2   83  
317   117   20   137  
318   75   0   75  
319   198   0,66   198,66  
320   153,35   50,14   203,49  
321   63   13   76  
322   36   0   36  
323   99,02   0   99,02  
324   153   0   153  
325   198   0   198  
    2943,93   197,19      
               
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
Dzieci mają nadane nowe kody na rok szkolny 2021/2022  
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ  2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   99,17   19,04   118,21  
401   0   0   0  
402   108   20   128  
403   108   0   108  
404   158,4   0   158,4  
405   126   0   126  
406   280   27,1   307,1  
407   90,16   14,03   104,19  
408   59   12   71  
409   180   0   180  
410   180   45   225  
411   144   26   170  
412   0   0   0  
413   23,4   13   36,4  
414   162   0   162  
            0  
416   93,2   0   93,2  
417   171   35   206  
418   162   45   207  
419   153   19   172  
420   9   0   9  
421   18   1   19  
422   162   31   193  
423   198   0   198  
424   99   0   99  
            0  
    2783,33   307,17      
               
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
Dzieci mają nadane nowe kody na rok szkolny 2021/2022  
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   WRZESIEŃ   2021 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   162   60   222  
501   63   0   63  
502   45   0   45  
503   72   0   72  
504   190,73   70,36   261,09  
505   201,39   0,95   202,34  
506   144   46   190  
507   72   12   84  
508   0   0   0  
509   162   0   162  
510   135   35   170  
511   117   0   117  
512   126   0   126  
513   117   0   117  
514   126   0   126  
515   158,4   0   158,4  
516   163,7   44,51   208,21  
517   163,7   44,51   208,21  
518   36   0   36  
519   189   54   243  
            0  
521   90,17   28,06   118,23  
522   99,17   29,06   128,23  
523   198   0   198  
524   198   0   198  
525   198   0   198  
    3227,26   424,45      
               
Prosimy o terminowe wpłaty  do 17 dnia każdego m-ca.  
Dzieci mają nadane nowe kody na rok szkolny 2021/2022