OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

 

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od dnia 1.09.2023r. wynosi 12,00 zł:

  • śniadanie – 3,60 zł
  • obiad – 6,00 zł
  • podwieczorek – 2,40 zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

 

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   LUTY   2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   182,4   1   183,4  
101   182,4   1   183,4  
102   201,6   0   201,6  
103   156   31   187  
104   192   34   226  
105   192   31   223  
106   252,06   67,01   319,07  
107   180   31   211  
108   108   21   129  
109   228   67   295  
110   48   0   48  
111   180   2   182  
112   119,99   1   120,99  
113   192   32   224  
114   86,4   1   87,4  
115   168   47   215  
116   87   31   118  
            0  
            0  
119   216   35   251  
120   96   26   122  
121   133,25   15   148,25  
122   144   54   198  
123   0   0   0  
124   132   1   133  
125           0  
126           0  
127           0  
    3477,1   529,01      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   LUTY   2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   132   33   165  
201   221   42   263  
202   168,22   32,22   200,44  
203   84   16   100  
204   192   25   217  
205   240   78   318  
206   240   48   288  
207   120   30   150  
208   36   7   43  
209   24   5   29  
210   204   43   247  
211   180   28   208  
212   180   22   202  
213   120   40   160  
214   216   0   216  
215   180   35   215  
            0  
217   252   70   322  
218   324   34   358  
219   228   53   281  
220   377,11   15,49   392,6  
221   180   49   229  
222   239   58   297  
223   200,02   0   200,02  
224   228   67   295  
225           0  
226           0  
227           0  
    4565,35   830,71      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   LUTY   2024r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   192   67   259  
301   96   0   96  
302   48,05   14,01   62,06  
303   60   9   69  
304   144   23   167  
305   124,63   14   138,63  
306   120   12   132  
307   228   33   261  
308   132   20   152  
309   252   70   322  
310   172   24   196  
311   72   14   86  
312   216   47   263  
313   228   48   276  
314   120   29   149  
315   204   38   242  
316   204   35   239  
317   67,2   6   73,2  
318   108   0   108  
319   228   65   293  
320   297,73   20   317,73  
321   96   18   114  
322   96   21   117  
            0  
324   144   33   177  
325           0  
    3649,61   660,01      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   LUTY  2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   132   31   163  
            0  
402   48   13   61  
403   168   27   195  
404   216   69   285  
405   204   19   223  
406   84   22   106  
407   12   2   14  
408   0   0   0  
409   192,08   33,01   225,09  
410   168   29   197  
411   180   28   208  
412   144   7   151  
413   180   19   199  
414           0  
415   228   50   278  
416   156   15   171  
417   132   39   171  
418   132   39   171  
419   96   23   119  
420   144   26   170  
421   168   57   225  
422   144   18   162  
423   204   38   242  
424   216   67   283  
425           0  
426           0  
            0  
    3348,08   671,01      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C    LUTY    2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   228   0   228  
501   12   0   12  
502   204   59   263  
503   108   0   108  
504   72   0   72  
505   211,35   0   211,35  
506   252   0   252  
507   204   45   249  
508   115,2   0   115,2  
509   120   0   120  
510   697,86   0   697,86  
511   253,52   0   253,52  
512   172,8   0   172,8  
513   180   0   180  
514   240   0   240  
515   192   0   192  
516   216   52   268  
517   264,03   0   264,03  
518   293,65   0   293,65  
519   156   0   156  
520   168   0   168  
521   204   0   204  
522   144   0   144  
523   192   0   192  
524   192   0   192  
525           0  
    5092,41   156