OPŁATY

Wychowankowie mogą korzystać w naszym Przedszkolu z trzech posiłków tj. śniadanie o godz. 9:00, obiad o godz. 12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:00.
Między śniadaniem, a obiadem podawany jest dodatek w formie owoc lub sok.
Informujemy, że dzieci w naszym Przedszkolu otrzymują dodatkowo „picie na żądanie”.
Za wyżywienie dziecka rodzice wnoszą opłatę ponosząc koszty surowca.
Rodzic ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc.
Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki zgodne z ustawą.

 

Informujemy, że dzienna stawka żywieniowa od dnia 1.09.2023r. wynosi 12,00 zł:

  • śniadanie – 3,60 zł
  • obiad – 6,00 zł
  • podwieczorek – 2,40 zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty do 17 dnia każdego m-ca.

 

Informujemy,
że wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w PM 52 należy wpłacać na nr konta:

PKOBP Oddział 1 w Katowicach
24 1020 2313 0000 3602 0579 5788

Każde dziecko ma swój kod identyfikacyjny. Prosimy o zapoznanie się z kodem
swojego dziecka, który znajduje się na otrzymanej
Deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Jednocześnie
prosimy Państwa o poprawne wpisywanie danych dziecka, grupy, nr przedszkola
oraz rozpisywanie płatności i  ich kwoty na przelewach bankowych.

 

    PSZCZÓŁKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC 2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
100   168   37   205  
101   180   37   217  
102   192   0   192  
103   144   28   172  
104   180,67   24,07   204,74  
105   204,15   32,02   236,17  
106   432   120   552  
107   168   47   215  
108   168   29   197  
109   216   53   269  
110   0   0   0  
111   216   4   220  
112   359,99   2   361,99  
113   216   39   255  
114   180,08   4   184,08  
115   180   52   232  
116   144   22   166  
            0  
            0  
119   168   36   204  
120   103,4   0   103,4  
121   102,45   14   116,45  
122   228   79   307  
123   0   0   0  
124   176,13   0   176,13  
125   120,63   25,16   145,79  
126   156   21   177  
127   192   0   192  
    4595,5   705,25      
    MOTYLE        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC   2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
200   204   59   263  
201   132   32   164  
202   192   52   244  
203   180   48   228  
204   216   6   222  
205   228   74   302  
206   204,48   35,04   239,52  
207   228   39   267  
208   144   26   170  
209   180   30   210  
210   228   49   277  
211   192   28   220  
212   168   16   184  
213   180   54   234  
214   204   0   204  
215   192   37   229  
            0  
217   228   57   285  
218   168   28   196  
219   204   41   245  
220   215,59   54,08   269,67  
221   192   52   244  
222   156   36   192  
223   190,42   0   190,42  
224   218,32   66,79   285,11  
            0  
            0  
            0  
    4644,81   919,91      
    BIEDRONKI      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC   2024r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
300   192   61   253  
301   156   5   161  
302   180   58   238  
303   168   28   196  
304   144   18   162  
305   77   11,03   88,03  
306   132,1   18,01   150,11  
307   120   16   136  
308   156,46   20,05   176,51  
309   216   55   271  
310   156   28   184  
311   228   37   265  
312   180   32   212  
313   192   40   232  
314   180,08   11   191,08  
315   192   36   228  
316   156   28   184  
317   144   4   148  
318   132   2   134  
319   192   56   248  
320   406,04   22,22   428,26  
321   96   16   112  
322   120   26   146  
            0  
324   204   54   258  
            0  
    4119,68   682,31      
    MRÓWKI        
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC   2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
400   216   62   278  
            0  
402   192   46   238  
403   204   34   238  
404   180   56   236  
405   168   25   193  
406   168   34   202  
407   60   9   69  
408   108   12   120  
409   192,7   67,14   259,84  
410   120   20   140  
411   192   25   217  
412   192   6   198  
413   156   34   190  
            0  
415   204   28   232  
416   108,09   19,01   127,1  
417   192   59   251  
418   216   42   258  
419   468,17   63,39   531,56  
420   48   11   59  
421   156   48   204  
422   180   21   201  
423   168   32   200  
424   120   32   152  
            0  
            0  
            0  
    4008,96   785,54      
    ŚWIERSZCZE      
               
  PŁATNOŚĆ ZA M-C   CZERWIEC   2024 r    
               
    KODY     ŻYWIENIE      POBYT     RAZEM
               
500   204   0   204  
501   173,23   0   173,23  
502   168   35   203  
503   132   0   132  
504   216   0   216  
505   303,35   0   303,35  
506   216   0   216  
507   204   44   248  
508   156   0   156  
509   624   0   624  
510   408,29   0   408,29  
511   144   0   144  
512   216   0   216  
513   192   0   192  
514   156   0   156  
515   120   0   120  
516   240   55   295  
517   108,63   0   108,63  
518   216,26   0   216,26  
519   120   0   120  
520   180   0   180  
521   216   0   216  
522   144   0   144  
523   216   0   216  
524   216   0   216  
            0  
    5289,76   134