CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej dla dzieci 5-6- letnich.

Głównymi celami programu są: wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.