DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

Ogólnopolski i To projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat. Cele bezpośrednie Projektu to: poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.


Patronat Honorowy nad Projektem „Dzieciństwo bez próchnicy” objęli Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Pierre Fauchard Academy.