KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

W naszym przedszkolu realizowany jest wojewódzki projekt edukacyjny pt.”Klub Zdrowego Przedszkolaka” .

Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.

Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci
z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez nauczycieli w poszczególnych grupach i poruszają następujące zagadnienia:

  • prawidłowe odżywianie – „ Żywienie na wagę zdrowia”,
  • aktywność fizyczna – „ Żywienie na wagę zdrowia”,
  • higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych/promocja szczepień – pt. „Szkoła czystych rąk”; akcja „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”,
  • promieniowanie słoneczne – ph.„ Brązowo, ale czy zdrowo?”,
  • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) – pt. „Czyste powietrze wokół nas”.