KRAINA ŚWIETLIKÓW

Program Kraina Świetlików to innowacyjny projekt profilaktyczny i edukacyjny, jest on realizowany przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia, od 2012r. jest wpisany na listę europejskich dobrych praktyk rekomendowanych przez European Forum for Urban Security (Francja).

Kraina Świetlików jest adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym. Podstawowym zadaniem programu jest edukacja emocjonalna – dziecko pogłębia swoja świadomość emocji. Czyli mówiąc wprost – uczy się czym są emocje, uczy się je rozpoznawać, nazywać i wyrażać w sposób społecznie akceptowalny.

W 2013r. Kraina Świetlików została wybrana przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najlepszym programem profilaktycznym w Polsce. W roku 2014r.

Nasze przedszkole uzyskało Certyfikat „Krainy Świetlików”.